T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Temel İlke ve Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 13/09/2019

    HASTA GÜVENLİĞİ, TEDAVİSİ VE BAKIMI, SAĞLIKTA SÜREKLİLİK: Güncel tedavi yaklaşımlarıyla, hasta güvenliğini ön planda tutarak kaliteli bakım hizmeti sunmak ve devamlılığını sağlamak önceliğimizdir. Hastalarımızın, doğru tanı ve tedavi işlemlerini zamanında güler yüzlü ve saygın bir ortamda alma hakları vardır.
•    ŞEFFAFLIK: Hasta ve çalışan haklarına inanıyor ve sahip çıkıyoruz. Tüm süreçlerimizde bilgi edinme hakkına özellikle saygılıyız.
•    ÇALIŞAN DEĞERİ:  Çalışanlarımıza sürekli mesleki ve kişisel gelişim imkânı, fırsat eşitliği sunarak, sevgi ve saygıya dayalı, sağlıklı güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvik etmek prensibimizdir.
•    HASTANEMİZİN TOPLUMSAL ROLÜ (SOSYAL SORUMLULUK):  Ruhen ve bedenen sağlıklı ve mutlu bireylerin huzurlu toplumu oluşturacağı, sağlık hizmeti ve eğitiminin toplumun her parçasına ulaşması gerektiği inancıyla ürettiğimiz projeler ile insanlarımıza faydalı olmak ilkemizdir.
•    SÜREKLİ OBJEKTİF ÖZDENETİM: Akılcı ve analitik bir denetim sistemi ile kendimizi sürekli sorgularız ve en iyiye ulaşmak için çalışırız.
•    Rize ADSM’nin misyon, vizyon ve etik değerleri; kurum web sayfasında, kurum faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulur. 
•    Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulama adımlarını içeren hizmet eylem planı üst yönetim ve KYD tarafından hazırlanır.