Sterilizasyon
24 Mart 2022

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

      Merkezimizde merkezi sterilizasyon ünitemiz mevcut olup 7 personelimiz çalışmaktadır.

              Kliniklerden  çalışan tıbbı sekreterler  tarafından kliniklerden kapalı küvetler içerisinde toplanan kirli aletler monşer asansörle sterilizasyon birimine gönderilmektedir.

             Her hasta için ayrı olacak şekilde paketleme ve otoklavda sterilizasyon işlemlerinden geçirilmektedir.      

               Steril paketli aletler barkod cihazı ile o günkü tarih basılarak kliniklerde kullanılmak üzere temiz monşer asansörle klinik sorumlusuna teslim edilmektedir.

            Steril paketler hekim tarafından hasta başında çalışma esnasında açılmaktadır.