ÇALIŞAN MOTİVASYONU
24 Mart 2022

1.3 ÇALIŞAN MOTİVASYONU

               Sağlık tesislerinde çalışanların motivasyon düzeylerinin yükseltilmesine yönelik süreç belirlenmiştir.

Sayı :87307621/419/E.1761 27.12.2017

Konu :Çalışan M otivasyonu

DAĞITIM YERLERİNE

                   Bakanlığımızca, Stratejik Planında yer alan evrensellik, hakkaniyet, katılımcılık, dayanışma, sağlıkta inovasyon, kalite ve verimlilik, sürdürülebilirlik, şeffaflık temel ilke ve değerleri

doğrultusunda; sağlık çalışanlarımızın yüksek motivasyonla hizmet sunumunu sağlamak en önemli

gayelerimizden biridir.

                   Sağlık tesislerimizde 7/24 özveriyle sağlık hizmeti sunan çalışanlarımızın motivasyonlarını etkileyen faktörlerden biri de iş yerlerindeki sosyal hayattır. Sağlık kuruluşlarında çalışanların iş-yaşam kalitesinin ve motivasyon düzeylerinin yüksek olması sağlık hizmeti sunumunda verimliliğin artırılması açısından önem arz etmektedir. Bu zamanın kaliteli ve çalışanlar tarafından istekli

bir şekilde geçirilmesi, çalışma sonucu ortaya çıkan hizmetin kalitesini de önemli ölçüde etkilemektedir.

Bu minvalde, Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde, çalışanların motivasyon düzeylerinin yükseltilmesine yönelik;

• Doğum günlerinde kutlama mesajları, göreve yeni başlayan çalışana kurumsal hoş geldin

mesajı ile görevden ayrılan personele katkılarından dolayı teşekkür mesajlarının kişilerin

cep telefonu numaralarına SMS yolu ile gönderilmesi,

• 25 yılını dolduran personele hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verilmesi,

• Emekli olan personele üst yönetim tarafından teşekkür belgesi verilmesi,

• Ağır hastalık ve vefat durumlarında başhekimlikçe aranması veya ziyaret yapılması,

• Çalışanların önerilerinin alınabileceği web/ iletişim adresleri oluşturulması,

• Personele kantin hizmetinde elverdiği ölçüde indirim sağlanması,

• Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması,

• Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması,

• Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi,

• Asistanların, kendi branşlarında düzenlenen "kış okulu" türü eğitim toplantılarına katılımının teşvik edilmesi,

• Asistan eğitiminde çeşitli nedenlerle eksikliği olan kısımların rotasyonlarla tamamlanmasının sağlanması,

• Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması,

• Çalışma listelerinin adaletli ve verimli olması yönünden belli aralıklarla incelenmesi,

• Asistan odaları, hemşire odaları, uzman doktor odaları ve diğer idari odaların donanımlı ve konforlu olmasının sağlanması,

• Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması,

• Beyaz Kod verildiğinde üst yöneticinin adli sürece dahil olması,

• Sosyal alanların (kafeterya, okuma salonu, kütüphane, mescit vb.) oluşturulmasının

sağlanması,

• Üst yönetim tarafından (Başhekim ve başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı düzeyinde olmak üzere) birim sorumlularının da bulunduğu;

* Klinik eğitim ve idari sorumluları,

* Eğitim sorumluları, eğitim görevlileri, başasistanlar,

*Asistanlar,

* Değişik birimlerde çalışan pratisyen hekimler,

* Hekim (tıp fakültelerinde ise ayrıca asistan hekimler)

*Diş hekimleri,

* Eczacılar,

*Cerrahi ve dahili klinik servis sorumlu hemşireleri,

* Ameliyathane sorumlu hemşireleri,

*Laboratuvar sağlık teknisyenleri (biyokimya, kan merkezi, radyoloji, mikrobiyoloji ve patoloji v.d.)

* Diyetisyen ve /veya mutfak personeli,

*Maaş/döner sermaye personeli,

* Satın alma personeli,

* Hasta kabul personeli,

* Hasta kayıt ve bilgi işlem personeli,

*Hastabakıcı personeli dahil, ilgili gruplarda ayrı ayrı olmak üzere yılda iki

kez değerlendirme toplantılarının yapılması ve kayıt altına alınması çalışmalarının tüm

sağlık tesislerinde ivedilikle başlatılması, iş ve işlemlerin takibinin İl Sağlık Müdürlüğü

tarafından yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

1.4. Çalışan Motivasyonu Verileri

Çalışan motivasyonuna yönelik verilerin “Dinamik Veri Giriş Platformu” üzerinden yapılması gerekmektedir.

Sayı : 87307621/ 419/E.1975 21.11.2018

Konu : Çalışan Motivasyonu

DAĞITIM YERLERİNE

        İlgi: 27.12.2017 tarihli ve E.1761 sayılı Çalışan Motivasyonu konulu yazımız.

                         İlgi yazı ile, sağlık hizmeti sunumunda verimliliğin artırılması için sağlık kuruluşlarında çalışanların iş-yaşam kalitesinin ve motivasyon düzeylerinin yüksek tutulması amacıyla

Çalışan Motivasyonuna yönelik tedbirler alınması talimatı verilmiş idi.

Bu kapsamda; çalışan motivasyonuna yönelik alınan tedbirlerin takibi ve konu hakkında iyileştirme yapılabilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda yapılan çalışmalara ilişkin veri girişlerinin Dinamik Veri Giriş Platformu üzerinden yapılması gerekmektedir.

Bu minvalde, Dinamik Veri Giriş Platformunda yer alan Ek-4 “Uyum Programı”istatistik içeriğine entegre edilen “Çalışan Motivasyonu” faaliyet verilerinin;

1- İl Sağlık Müdürlüklerinde görevli ve ekli listede belirtilen yetkili kişi tarafından,

2- http://uygulama.tkhk.gov.tr adresinden,

3- 2019 yılı ocak ayından itibaren üçer aylık periyotlarla;

A. (Ocak-Şubat-Mart) Nisan,

B. (Nisan-Mayıs-Haziran) Temmuz,

C. (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ekim,

D. (Ekim-Kasım-Aralık) Ocak aylarının 15’ine kadar (yılda dört kez olmak üzere),

4- “@saglik.gov.tr” uzantılı e-posta adresi ve e-posta şifresiyle

Giriş yaparak Dinamik Veri Giriş Platformu üzerinden veri girişlerinin yapılması hususlarında;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Rahmi KILIÇ          Ek: Tablo (2 adet)  DAĞITIM:Gereği:81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

 

Çalışan Motivasyonu

Uygulandı

Uygulanmadı

Uygulanmama nedeni

Doğum günlerinde kutlama mesajları, göreve yeni başlayan çalışana kurumsal hoş geldin mesajı ile görevden ayrılan personele katkılarından

dolayı teşekkür mesajlarının kişilerin cep telefonu numaralarına SMS

yolu ile gönderilmesi,

 

 

 

25 yılını dolduran personele hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verilmesi,

 

 

 

Emekli olan personele üst yönetim tarafından teşekkür belgesi verilmesi,

 

 

 

Ağır hastalık ve vefat durumlarında başhekimlikçe aranması veya ziyaret yapılması,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanların önerilerinin alınabileceği web/ iletişim adresleri oluşturulması,

 

 

 

Personele kantin hizmetinde elverdiği ölçüde indirim sağlanması,

 

 

 

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması,

 

 

 

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması,

 

 

 

Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi,

 

 

 

Asistanların, kendi branşlarında düzenlenen "kış okulu" türü eğitim toplantılarına katılımının teşvik edilmesi,

 

 

 

Asistan eğitiminde çeşitli nedenlerle eksikliği olan kısımların rotasyonlarla tamamlanmasının sağlanması,

 

 

 

Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması,

 

 

 

Asistan odaları, hemşire odaları, uzman doktor odaları ve diğer idari odaların donanımlı ve konforlu olmasının sağlanması,

 

 

 

Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması,

 

 

 

Beyaz Kod verildiğinde üst yöneticinin adli sürece dahil olması,

 

 

 

Sosyal alanların (kafeterya, okuma salonu, kütüphane, mescit vb.) oluşturulmasının sağlanması,

 

 

 

Ü st yönetim tarafından (Başhekim ve başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı düzeyinde olmak üzere) birim sorumlularının da

bulunduğu; tüm sağlık çalışanlarına ayrı ayrı olmak üzere yılda iki kez

değerlendirme toplantıları tarihi

 

 

 

İl Sağlık Müdürlüklerince "Çalışan Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Ek Görüş ve Öneriler"