. Hastane Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi
24 Mart 2022

1.4. Hastane Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi

                     Çalışanların gereksinim ve beklentileri de göz önünde bulundurularak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber verimlilik ve kalite alanında kılavuz niteliği taşımaktadır. Çalışan memnuniyetini misyon edinen Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 2018 yılında güncellenen bahse konu rehberde yer alan çalışan hakları vegüvenliği alanına yol gösterecek sorular aşağıda çıkarılmıştır.

 Radyoloji alanlarının işleyişine yönelik düzenlemeler yapılmış mı? (Sıra20)

 Acil serviste uygun otopark alanları belirlenmiş mi?(Sıra27)

 İkinci ve üçüncü seviye acil serviste triyaj etkin olarak yapılıyor mu?(Sıra31)

 Acil serviste güvenlik hizmeti veriliyor mu?(Sıra40)

 Sağlık tesisindeki hizmet birimleri ile periyodik değerlendirme toplantıları yapılıyor mu?(Sıra72)

 Çalışanların motivasyon düzeyini, memnuniyet oranını ve kurumsal aidiyetini arttırıcı faaliyetler düzenleniyor mu?(Sıra75)

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenleme ve çalışmalar yapılıyor mu?(Sıra80)

 Sağlık tesisinde güvenliği sağlamak amacıyla kamera takip sistemi kurulmuş mu?(Sıra81)

 Sağlık tesisinin web sitesinde verilen hizmetler hakkında bilgi veriliyor mu?(Sıra85)

 Fazla mesai, nöbet ücreti vb. işlemlere esas çalışma listelerinintakibi yapılıyor mu?(Sıra103)