Sağlıkta Kalite Standartları Çalışan Hakları ve Güvenliği
24 Mart 2022

1.5. Sağlıkta Kalite Standartları

             Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları ile; çalışan güvenliği ve memnuniyeti göz önünde bulundurularak nihayetinde çalışanların sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını sağlayacak standartlar getirilmiştir. Bu kapsamda sağlık tesislerimizde çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin de yakından takip etmesi gereken standartlar özet halinde çıkarılmış olup, detaylı bilgilendirme için ilgili Genel Müdürlük tarafından yayınlanan setlerin takip edilmesi gerekmektedir.

           Ayrıca çalışan hakları ve güvenliği konu başlıklarında; düzelticiönleyici faaliyetlerin planlanması, öngörülen çalışma ve planlamaların hastane yönetimine ve kalite yönetim direktörlüğüne iletilmesinde çalışan hakları ve güvenliği birim amiri/sorumlusu ve çalışanları doğrudan sorumluluk/görev sahibi olmalıdır. Hastane yönetimi ve kalite yönetim direktörlüğünün de uygun görüşü ile öz değerlendirme ekibine çalışan hakları vegüvenliği birim sorumlusu dahil edilebilir.

          Sağlıkta kalite standartları içerisinden tespit edilen çalışan hakları ve güvenliği kapsamındaki konu başlıkları çalışan hakları ve güvenliği birimlerine yol gösterici olması açısından özetlenmiştir.

 •  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi bulunmalıdır.(KKY07)
 •  Risk yönetimi kapsamında riskler belirlenmeli ve analiz edilmelidir.(KRY03)
 •  Güvenlik Raporlama Sistemi kurulmalıdır.(KGR01)
 •  Beyaz Kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
 • (KAD10)
 •  Çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik düzenleme bulunmalıdır. (HSÇ 06)
 •  Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır.(HSÇ07)
 •  Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
 • Çalışma ortamlarının ve çalışma yaşamının geliştirilmesi için gerekli fiziki ve sosyal imkânlar sağlanmalı, çalışanın iş yaşamı ile ilgili bireysel ihtiyaçları karşılanmalıdır.(HSÇ09)
 • Hastanede engelli ve kronik hastalığı olan personele yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.(HSÇ10)
 • Çalışanların görüş, öneri ve şikâyetleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.(HSÇ11)
 • Çalışan memnuniyet anketleri uygulanmalıdır.(HSÇ12)
 • Radyasyon güvenliği kapsamında ele alınması gereken alanlar belirlenmelidir.(SRG02)
 • Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme
 • yapılmalıdır.(SRG03)
 • Çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.(SRG06)
 • Radyoloji ünitesi dışında yapılan çekimlerde (acil servis, klinikler,
 • yoğun bakım gibi) diğer hastaların ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.(SRG10)
 • Acil servislerin fiziksel ortamına yönelik düzenleme yapılmalıdır.(SAS03)
 • Karşılama, danışma, yönlendirme ve kayıt hizmetlerinin etkin şekilde sunulması sağlanmalıdır.(SAS05)
 • Triyaj uygulamasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.(SAS06)
 • Acil serviste hasta ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmalıdır.(SAS12)
 • Hasta/hasta yakını ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmalıdır.(DOH15)
 • Atıklar, hasta ve çalışan güvenliğine zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve taşınmalıdır.(DAY