Teknik Hizmetler Birimi
01 Nisan 2022

  Bölüm Tanıtımı


Teknik servis teknik hizmetleri; bina ve eklentilerinin elektrik, sıhhi tesisat, santral, klima tesisleri ile motorlu araçların çalıştırılma, bakım ve onarım işlerini kapsar” şekilde hizmet verir. Merkezimizin  işleyişini aksatmayacak şekilde teknik alt yapı ve üst yapı düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. kurumun belirlediği kalite standartları, verimlilik standartları, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamakla beraber kurumun tüm teknik hizmetlerini bakım onarım kontrollerini yerine getirmek.

 GÖREV ADI (Sorumlusu):Mehmet İSTANBULLU
Teknik Birim  Memuru/Görevlisi
İLETİŞİM: 

GÖREV ADI (Sorumlusu):Rafet BİRİNCİ
Teknik Birim  Memuru/Görevlisi
İLETİŞİM : 

AMİR(LER):
Başhekim

İdari ve Mali İşler MüdürüGörevler

 1. İdari amirleri tarafından kendisine verilen işleri zamanında ve tekniğine uygun olarak yapmak, yapamadığı veya problem oluşan işleri, idari amirlerine bildirmek.
 2. İklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 3. Asansör sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 4. Trafo sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 5. UPS (kesintisiz güç kaynakları) sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 6. Pnömatik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 7. Jeneratör sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 8. Medikal gaz sistemleri sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 9. Su depolarının dezenfeksiyon işlemleri, bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 10. Kamera kayıt sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 11. Telefon santrali sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 12. Soğuk oda sistemleri bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 13. Kompanzasyon panosu sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 14. Kazan dairesi sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.
 15. Yetkili firmalarına refakat etmek. Bakım formlarını tutup takibini yapar.
 16. Günlük iş planının hazırlanması, nöbetçi eleman bilgi akışının değerlendirilmesi, arızaların sınıflandırılması ve arıza bilgisine göre iş akışının ayarlanmasını sağlayıp takibini yapar.
 17. Merkezimiz servis katlarından gelen günlük arızaları arıza bildirim formlarını sorumlu Tıbbı sekreter bilgileri dâhilinde arızaları giderip onaylatmak ve aylık olarak form haricinde rutin bakımlarını yaptırıp takibini yapar.
 18. Acil aydınlatma sistemine ait armatürlerin kit ünitesi ve batarya ünitesinin bakım ve arızalarını gidermek takibini yapar.
 19. Merkezimiz ait tadilatlardan dolayı yeni elektrik tesisatlarını yönetmeliğe göre uygulamasını yapar.
 20. İklimlendirme tesisatına ait elektrik motorların kontrolünü yaptırmak, arızaların haricinde, yılda iki kez bakımını yaptırıp takibini yapar.
 21. Her sabah  sistem düzenli bir şekilde kontrol eder.
 22. Kazan besleme pompaları kontrol edilerek oluşan arızalara müdahale eder/ettirir takibini yapar.
 23. Teknik servis kapsamında arızalanan malzemeler için gerekli olan yedek parçaların isteğini yapmak, satın almadaki durumlarını takibini yapar.
 24. Merkezimiz geneli teknik ile ilgili ihtiyaç duyulan malzemeleri talep eder takibini yapar uygulamalarını yaptırır.
 25. Asansörlerde çalışan elemanların emniyet tedbirlerini alarak iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyarak çalışmalarını sağlar.
 26. Asansörlerde mahsur kalanları kurtarma talimatlarına uygun olarak kurtarılmasını sağlamak, asansörü tekrar devreye alır.
 27. Günlük, haftalık ve aylık olarak çalışma programını düzenler takibini yapar.
 28. Yıllık bakım onarım yapılacak olan cihazlar hakkında planlama ve takibini yapar.
 29. Merkezimize ait bina ve tesislerin inşaat ve bakım-onarım işlemleri ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlar.
 30. Merkezimiz binalarının kış aylarında ısınma hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli işlemlerin zamanında yapılmasını, bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanmasını ve konuyla ilgili diğer her türlü işlemlerini ve takibini yapar.
 31. Merkezimize ait binaların yaz aylarında soğutma hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli işlemlerin zamanında yapılmasını, bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanmasını konuyla ilgili diğer her türlü işlemlerini ve takibini yapar.
 32. Merkezimiz bünyesinde bulunan elektrikli ve elektronik her türlü cihaz ve tesisatın bakım-onarımları yaptırır.
 33. Merkez içi telefon haberleşme araçlarının alt yapısını hazırlatmak, bu haberleşme araçlarının bakım-onarım yaptırır.
 34. Görevlendirildiği komisyon, komite, vb. çalışma gruplarında yer almak; ilgili raporları hazırlar.
 35. Kendi fonksiyonları çerçevesinde amirine destek olmak, amiri tarafından istenen çalışmaları yapar veya yaptırır.
 36. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirme yetkisine sahip olmak. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullandırtır.
 37. Denetleme çalışmaları sırasında hizmet binası içinde ve atölyelerde dolaşarak çalışır.
 38. Gerektiğinde normal mesai saatleri dışında çalışır.
 39. Yapılan işler ve yapılacak olan işler hakkında idari amirlerine raporlama yapar.
 40. Teknik işler kapsamında tasarruf çalışmaları için idari amirlerine sunar.
 41. Yapılan tadilat ve hizmet alımı kapsamında yapılan işleri kontrol etmek eksiklikleri amirlerine bildirir.
 42. Teknik malzeme alımlarımda gelen malzemeleri kontrol eder.
 43. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirir.
 44. Merkezimiz İdaresine  sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlar.
 45. Tesis ve cihazların randımanlı çalışması ve ömürlerinin uzatılması için iyi kullanma, koruyucu bakım, (boya badana, temizleme, yağlama) tamir ve parça değiştirme gibi tedbirlerin zamanında alınması gerekir ve bu işlerde çalışan personel olanaklar ölçüsünde eğitimleri sağlanır.