T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 04/04/2019


Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü
Emine DEVRAN

Kalite Birim Sekreteri

  • SKS ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
  •  o Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
  •  o Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
  •  o İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  •  o Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  •  o Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetmelidir.
  • o SKS ADSH çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
  • o Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
  •  o SKS ADSH çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır