T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 04/04/2019

MATERYAVİLİJANS

BİYOMEDİKAL MATERYAVİLİJANS

 

 

 

KLİNİK PERSONELİNİN KULLANDIKLARI MALZEMELERİ DAHA İYİ TANIMALARINI SAĞLAMAK

 

 

OCAK

2019

60DK

Ömer ÇIKMAN

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Diş Hekimleri

Diş Hekimi Destek Personelleri

Temizlik persaonelleri:2

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Devlet Arşiv Hizmetleri

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

 

İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMETVERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİOLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2019

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Ambar Memuru

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulamaları

5018 Sayılı Kamu mali Yönetim Ve Kontrolü

 

İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMETVERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİOLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2019

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Satın Alma Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Döner Sermaye Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 

 

İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMETVERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİOLMASINI SAĞLAMAK

 

 

 

OCAK

2019

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Mutemetlik Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Mikrosoft Windows7 İşletim Sistemi

Sağlık Net Entegrasyon geliştirme Eğitimi

Hastane bilgi Yönetim Sistemi

Temel Ağ(Network) Eğitimi

 

 

 

BİLGİ İŞLEM PERSONELİNİN HİZMET VERDİKLERİ BİRİM İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI SAĞLAMAK

 

 

 

OCAK

2019

60DK

Mahmut YILDIRIM

Bilgi İşlem Personeli

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Bilgi İşlem Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması

 

 

 

SANTRAL PERSONELİNİN İLGİLİ BİRİMLERİ YAKINDAN TANIMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2019

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Santral Personeli

 

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Depolama ve Envanter Yönetimi

Kritik Stok Seviyesi

Taşınır Mal Yönetmeliği

 

 

 

İDARİ BRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET VERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2019

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Ambar Memuru

Vhki

Tıbbi Sekreter

Ayniyat Saymanı

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Kalite Yönetimi

Hasta Güvenliği

Dökümantasyon

Bilgi Güvenliği

 

 

KALİTEPERSONELİNİN ÇALIŞTIĞI BİRİM İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİOLMASINI SAĞLAMAK

 

 

OCAK

2019

60DK

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Kalite personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEK EĞİTİMLERİ

Kalibrasyon

Su Analizleri

Malzeme Bakım Onarımı

 

 

 

 

TEKNİK SERVİS PERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2019

60DK

Şakir KAMACIOĞLU

Birim Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Teknik Servis

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Hasta ve Çalışan Mennuniyeti Anket Eğitimi

 

 

 

ANKETPERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2019

60DK

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Anket Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Çkys Projesi Eğitimi

 

 

İLGİLİ PERSONELİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2019

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Personel Özlük

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Tıbbi Aık Taşıma Yönetimi Eğitimi

Atık türkleri ve atıkların ayrıştırılması

Atıkların toplanması,taşınması,geçici depolanması

Yarattığı sağlık riskleri,neden olabileceği yaralanma ve hastalıklar

Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

 

 

 

 

 

 

TIBBİ ATIKPERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

 

 

 

 

OCAK

2019

60DK

Aynur YILMAZ

Enfeksiyon Hemşiresi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Temizlik Personeli(Tıbbi Atık taşıma personeli)

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

İstatistik

Veri Toplama Veri Girişi ve Değerlendirme Yöntemleri

Tıbbi Termoloji

Sağlık İstatistikleri

 

 

VERİMLİLİK BİRİMİPERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

OCAK

2019

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Verimlilik Birimi Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Periapikal ve Panoramik Röntgen Çekim Teknikleri

Radyasyon Güvenliği

 

 

 

RÖNTGEN TEKNİSYENLERİNİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRMEK

 

OCAK

2019

60DK

Halis BAYRAKTAR

Röntgen Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Röntgen Teknisyenleri

 

PROTEZ LABARATUARI EĞİTİMLERİ

Protez Kabul İşlemleri

Labaratuarda Yürütülen İşlemler

 

 

 

 

PROTEZ LABARATUARINDA ÇALIŞMAKTA OLAN PERSONELİN LABARATUARIN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI SAĞLAMAK

 

 

 

OCAK

2019

60DK

Ömer ÇIKMAN

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

LabaratuarPersonelleri

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMETVERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİOLMASINI SAĞLAMAK

OCAK

2019

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve mali hizmetler müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

TahakkukPersonel Özlük İşleri

Evrak Birimi Personeli

 

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

ŞUBAT

2019

60DK

 

Mahmut YILDIRIM

Bilgi İşlem Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

SIFIR ATIK PROJESİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

ŞUBAT

2019

60DK

Damla KINIK

Verimlilik Birim Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Sistemin amacı,önemi ve sorumluluklar

Sistemin yapısı,gizliliği ve güvenliği

Sistemin hatalarını öğrenme,iyileştirme

Sistemde yer alan istenmeyen olaylar

Bildirimin yapılma şekli ve kurallar

Formaların doldurulması,değerlendirilmesi ve analiz edilemesi

 

 

 

 

 

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

 

 

 

 

 

MART

2019

60DK

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

.Güvenli Cerrahi Uygulamaları

.İlaç Güvenliği

.Sözel İstem Uygulaması

.Hasta Transferi

.Hasta Düşmeleri

.Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı

.Mavi Kod

.Pembe Kod

. Hasta Mahremiyeti

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

MART

2019

60DK

 

Nurcan YILDIRIM

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Hasta Memnuniyeti

Hasta Yönlendirme

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

İletişim

Hasta Mahremiyeti

Mhrs

 

 

KARŞILAMA-YÖNLENDİRME VE HASTA KABULPERSONELİNİN HİZMET SUNUMUNDA YETERLİ DONANIMA SAHİP OLMASINI SAĞLAMAK

 

NİSAN

2019

60DK

Suzan YILDIRIM

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Karşılama-Yönlendirme

Hasta Kabul

 

ÇALIŞAN HAKLARI EĞİTİMİ

.Mobbig

.Beyaz Kod

.Mobingle Mücadelede Hukuksal Haklar

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

NİSAN

2019

60DK

 

Sevilay KÜÇÜKKÖSE KARAKİŞİ

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

.Kurum İçi İletişim

.Etik

.Stres Yönetimi

.Tükenmişlik Sendromu

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

NİSAN

2019

60DK

Nedim TURANLI

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

TEMİZLİK VE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ

Genel Alanların Temizlik Kuralları

Belirlenen Risk Düzeyine Göre Temizlik Kuralları

Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri

Temizlik Maddeleri ile Maruziyet Durumunda Yapılması Gerekenler

TEMİZLİK PERSONELİNİN BELİRLİ DÖNEMLERDE BİLİNÇLERİNİ ARTTIRKMAK

NİSAN

2019

60DK

 

Aynur YILMAZ

Enfeksiyon Hemşiresi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Temizlik Personelleri

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

.Kesici Delici Alet Yaralanmaları

.Sağlık Tarama Programı

.Risk Yönetimi

.Meslek hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar

.Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

.Tehlikeli Madde Simgeleri

.Ekranlı Araçlarla Çalışma

.Ergonomi

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

MAYIS

2019

60DK

 

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Uzmanı

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ EĞİTİMİ

.El Hijyeni

.El Antiseptikleri İle İlgili Bilgiler

. El Hijyeni Endikasyonları

. El Hijyeni sağlama yöntemleri

. Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

.Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri

. Hastane Enfeksiyonları ve Önemi

Dezenfektanların Doğru Kullanılması

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

MAYIS

2019

60DK

 

İrem OKUMUŞ

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ EĞİTİMLERİ

.Temel Afet Bilinci

.Yangın Söndürücüleri ve hortumların kullanımı

.Acil durum ve afet triyajı

EKİP PERSONELİNİN BİLİNÇLİ OLMASINI SAĞLAMAK

MAYIS

2019

60DK

 

Kurum Dışından Eğitimci

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi

 

ADSM’de Sterilizasyonun İşleyişi

TÜM KLİNİK ÇALIŞANLARINA YENİ KURULAN STERİLİZASYONUN İŞLEYİŞİNİ ANLATMAK

HAZİRAN

2019

60DK

 

Gönül KALECİ

Sterilizasyon Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Tüm Klinik Personelleri

 

CPR (CARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

.Temel Yaşam Desteği

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

HAZİRAN

2019

60DK

 

Kurum Dışından Eğitimci

UYGULAMALI ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

/Gerekli materyaller

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

HASTA HAKLARI EĞİTİMİ

.Etik Ve Hasta Hakları

.Hasta Memnuniyeti

.Hasta Hakları ve Sorumlulukları

.Hasta Mahremiyeti

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

HAZİRAN

2019

60DK

 

Suzan YILDIRIM

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

SAĞLIK KALİTE STANDARTLARI

Güvenlik Raporlama Sistemi

Görüş Öneri Bildirimi

Dökümantasyon

KEFE

Kadına Yönelik Şiddet

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EYLÜL

2019

60DK

 

Hakkı RAKICI

Kalite Yönetim Direktörü

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

 

TÜM PERSONELİN DOĞRU İLAÇ KULLANIMILARINI SAĞLAMAK

EYLÜL

2019

60DK

 

Yücel SEVİM

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Sağlık Personeli

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

.Temel Afet Bilinci

.Acil Durum ve Afet Triyajı

.Yangın Söndürücülerin Kullanımı

.Krize Müdahale ve Afet Yönetimi

.Kırmızı Kod

.Beyaz Kod

.Mavi Kod

TÜM PERSONELİN KRİZE MÜDEHALE VE AFET YÖNTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EKİM

2019

60DK

Kurum Dışından Eğitimci

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

TEMİZLİK EĞİTİMİ

.Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik

.Atık Yönetimi

Atık türleri ve ayrıştırılması Atıkların toplanması,taşınması,geçici depolanması

Yarattığı sağlık riskleri,neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar

Kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EKİM

2019

60DK

 

İrem OKUMUŞ

Diş Hekimi

GÖRSEL ANLATIM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP/ ANKET

Tüm Personel

EĞİTİM İKİ OTURUM YAPILACAKTIR

HAZIRLAYAN/EĞİTİM BİRİM SORUMLUSU

KONTROL /KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ONAY/BAŞHEKİM

Nilgün KAVAKLI

Hakkı RAKICI

Uğur YILDIRIM