T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 26/02/2021

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Depolama ve Envanter Yönetimi

Kritik Stok Seviyesi

Taşınır Mal Yönetmeliği

 

 

 

İDARİ BRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMET VERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

WEB ORTAMI

 

 

SUNUM

 

 

GÖZLEMLER

Ambar ve Depo Memuru

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Devlet Arşiv Hizmetleri

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

 

İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMETVERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİOLMASINI SAĞLAMAK

 

ŞUBAT

2021

60DK

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

GÖZLEMLER

Arşiv

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Kritik Stok Seviyesi

Taşınır Mal Yönetmeliği

 

 

 

 

ŞUBAT

2021

60DK

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

GÖZLEMLER

Ayniyat Saymanlığı

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Mikrosoft Windows10 İşletim Sistemi

Sağlık Net Entegrasyon geliştirme Eğitimi

Hastane bilgi Yönetim Sistemi

Temel Ağ(Network) Eğitimi

 

 

 

BİLGİ İŞLEM PERSONELİNİN HİZMET VERDİKLERİ BİRİM İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI SAĞLAMAK

 

 

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 

WEB ORTAMI

 

 

 

SUNUM

 

 

 

 

GÖZLEMLER

Bilgi İşlem

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

 

 

 

EVRAK KAYITPERSONELİNİN İLGİLİ BİRİMLERİ YAKINDAN TANIMASINI SAĞLAMAK

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

 

 

WEB ORTAMI

 

 

SUNUM

 

 

GÖZLEMLER

Evrak Birimi

 

 

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

İstatistik

Veri Toplama Veri Girişi ve Değerlendirme Yöntemleri

Tıbbi Termoloji

Sağlık İstatistikleri

 

 

VERİMLİLİK BİRİMİPERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 ŞUBAT

2021

60DK

 

 EĞİTİM BİRİMİ

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 

 

WEB ORTAMI

 

 

 

SUNUM

 

 

 

GÖZLEMLER
İstatistik-Verimlilik Birimi

 

HASTA KABUL-KARŞILAMA YÖNLENDİRME EĞİTİMLERİ

Hastane Hakkında Genel Bilgi-Hastanenin İşleyiş ve Yapısı-Etik ve Hasta Hakları-Hasta ve Çalışan Güvenliği-İletişim-Hasta ve Hasta Yakınları ile Etkili İletişim-Engelli Hastaya Yaklaşım-Hasta Memnuniyeti-Hasta Memnuniyeti İle İlgili Yasal Düzenlemeler-Hastanın Memnuniyetini Etkileyen Faktörler-Hasta Mahremiyeti

 

 

 

KAŞILAMA-YÖNLENDİRMEPERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

 

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 

 

 

WEB ORTAMI

 

 

 

 

SUNUM

 

 

 

 

GÖZLEMLER

Karşılama Yönlendirme

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Döner Sermaye Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 

 

İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMETVERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİOLMASINI SAĞLAMAK

 

 

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 WEB ORTAMI

 

 

 

SUNUM

 

 

 

GÖZLEMLER


Mutemetlik Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Çkys Projesi Eğitimi

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

 

 

İLGİLİ PERSONELİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 

WEB ORTAMI

 

 

SUNUM

 

 

GÖZLEMLER

Personel Özlük

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması

 

 

 

SANTRAL PERSONELİNİN İLGİLİ BİRİMLERİ YAKINDAN TANIMASINI SAĞLAMAK

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİONLİNE EĞİTİM

 

 

WEB ORTAMI

 

 

SUNUM

 

 

GÖZLEMLER

Santral Personeli

 

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulamaları

5018 Sayılı Kamu mali Yönetim Ve Kontrolü

 

İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMETVERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİOLMASINI SAĞLAMAK

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 

 

WEB ORTAMI

 

 

 

SUNUM

 

 

 

GÖZLEMLER
Satın Alma Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

Faturalandırma

İDARİ BİRİM PERSONELİNİN KENDİ HİZMETVERDİKLERİ BİRİMLER İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİOLMASINI SAĞLAMAK

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

 

WEB ORTAMI

 


SUNUM

 


GÖZLEMLERTahakkuk

 

 

İDARİ BİRİM MESLEK EĞİTİMLERİ

Kalibrasyon

Su Analizleri

Malzeme Bakım Onarımı

 

 

 

 

TEKNİK SERVİS PERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 WEB ORTAMI

 

 

SUNUM

 

 

GÖZLEMLER

Teknik Servis

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Kalite Yönetimi

Hasta Güvenliği

Dökümantasyon

Bilgi Güvenliği

 

 

KALİTEPERSONELİNİN ÇALIŞTIĞI BİRİM İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİOLMASINI SAĞLAMAK

 

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 WEB ORTAMI

 

 SUNUM

 

 

 

GÖZLEMLERKalite personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Hasta ve Çalışan Mennuniyeti Yüzyüze ve Telefonla Anket Eğitimi

 

 

 

ANKETPERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 

WEB ORTAMI

 

 

SUNUM

 

 

GÖZLEMLER

Anket Personeli

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Tıbbi Aık Taşıma Yönetimi Eğitimi

Atık türkleri ve atıkların ayrıştırılması

Atıkların toplanması,taşınması,geçici depolanması

Yarattığı sağlık riskleri,neden olabileceği yaralanma ve hastalıklar

Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

 

 

 

 

 

 

TIBBİ ATIKPERSONELİNİN KENDİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 

 

 

 

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

 

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 

 

 

 

WEB ORTAMI

 

 

 

 

 

SUNUM

 

 

 

 

 

 

GÖZLEMLER

Temizlik Personeli(Tıbbi Atık taşıma personeli)

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Periapikal ve Panoramik Röntgen Çekim Teknikleri

Radyasyon Güvenliği

 

 

 

RÖNTGEN TEKNİSYENLERİNİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRMEK

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 

WEB ORTAMI

 

 

SUNUM

 

 

GÖZLEMLER

Röntgen Teknisyenleri

 

PROTEZ LABARATUARI EĞİTİMLERİ

Protez Kabul İşlemleri

Labaratuarda Yürütülen İşlemler

 

 

 

 

PROTEZ LABARATUARINDA ÇALIŞMAKTA OLAN PERSONELİN LABARATUARIN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI SAĞLAMAK

 

 

 

ŞUBAT

2021

60DK

 

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

 

 

ONLİNE EĞİTİM

 

 

WEB ORTAMI

 

 

SUNUM

 

 

GÖZLEMLER

Labaratuar Personelleri

 

TEMİZLİK VE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ

Genel Alanların Temizlik Kuralları

Belirlenen Risk Düzeyine Göre Temizlik Kuralları

Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri

Temizlik Maddeleri ile Maruziyet Durumunda Yapılması Gerekenler

Kan Dökülmesi Durumunda Temizlik Kuralları

TEMİZLİK PERSONELİNİN BELİRLİ DÖNEMLERDE BİLİNÇLERİNİ ARTTIRKMAK

ŞUBAT

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Temizlik Personelleri

 

 

 

 

 

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

.Kurum İçi İletişim

.Etik

.Stres Yönetimi

.Tükenmişlik Sendromu

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

ŞUBAT

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Personel

 

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

MART

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Personel

 

HABERLEŞMEDE TASARRUF EĞİTİMİ

TÜM PERSONELİN BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

MART

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

GÖZLEMLER

Tüm Personel

 

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KEFE

TÜM PERSONELE FARKINDALIK OLUŞTURMAK

NİSAN

2021

60DK

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

GÖZLEMLER

Tüm Personel

 

ÇALIŞAN HAKLARI EĞİTİMİ

.Mobbig

.Beyaz Kod

.Mobingle Mücadelede Hukuksal Haklar

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

NİSAN

2021

60DK

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Personel

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Sistemin amacı,önemi ve sorumluluklar

Sistemin yapısı

Çalışanlar arasında bildirimlerin gizliliği ve güvenliği

Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme kültürü

Sistemde yer alan istenmeyen olaylar

Bildirimin yapılma şekli ve kurallar

Bildirim formalarının nasıl doldurulması,değerlendirilmesi ve analiz edilemesine ilişkin genel bilgiler

 

 

 

 

 

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

MAYIS

2021

60DK

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

MATERYOVİLİJANS

BİYOMEDİKAL MATERYOVİLİJANS

TIBBİ SARF MALZEME MATERYOVİJİLANS

 

 

 

KLİNİK PERSONELİNİN KULLANDIKLARI MALZEMELERİ DAHA İYİ TANIMALARINI SAĞLAMAK

MAYIS

2021

60DK

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

GÖZLEMLER

Diş Hekimi Destek Personelleri

Diş Hekimleri

Temizlik persaonelleri:2

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri

 

SAĞLIK KALİTE STANDARTLARI

Güvenlik Raporlama Sistemi

Görüş Öneri Bildirimi

Dökümantasyon

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

HAZİRAN

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Personel

 

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

.Kesici Delici Alet Yaralanmaları

.Sağlık Tarama Programı

.Risk Yönetimi

.Meslek hastalıkları ve Hukuki Sonuçlar

.Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

.Tehlikeli Madde Simgeleri

.Ekranlı Araçlarla Çalışma

.Ergonomi

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

HAZİRAN

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Personel

 

İDARİ BİRİM MESLEKİ EĞİTİMLERİ

Hasta Memnuniyeti

Hasta Yönlendirme

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

İletişim

Hasta Mahremiyeti

Mhrs

 

 

KARŞILAMA-YÖNLENDİRME VE HASTA KABULPERSONELİNİN HİZMET SUNUMUNDA YETERLİ DONANIMA SAHİP OLMASINI SAĞLAMAK

HAZİRAN

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

GÖZLEMLER

Karşılama-Yönlendirme

Hasta Kabul

 

HASTA HAKLARI EĞİTİMİ

.Etik Ve Hasta Hakları

.Hasta Memnuniyeti

.Hasta Hakları ve Sorumlulukları

.Hasta Mahremiyeti

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

TEMMUZ

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Personel

 

TEMİZLİK EĞİTİMİ

.Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik

.Atık Yönetimi

Atık türleri ve ayrıştırılması Atıkların toplanması,taşınması,geçici depolanması

Yarattığı sağlık riskleri,neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar

Kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

TEMMUZ

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Personel

 

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ EĞİTİMİ

.El Hijyeni

.El Antiseptikleri İle İlgili Bilgiler

. El Hijyeni Endikasyonları

. El Hijyeni sağlama yöntemleri

. Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

.Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri

. Hastane Enfeksiyonları ve Önemi

Dezenfektanların Doğru Kullanılması

 

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

AĞUSTOS

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Personel

 

CPR (CARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

.Temel Yaşam Desteği

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EYLÜL

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Personel

 

CPR (CARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

.İleri Yaşam Desteği

TÜM SAĞLIK PESONELİNİNKONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EYLÜL

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

Tüm Sağlık Personeli

 

SIFIR ATIK PROJESİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

EYLÜL

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

GÖZLEMLER

Tüm Personel

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ EĞİTİMLERİ

.Temel Afet Bilinci

.Acil Durum ve Afet Triyajı

.Yangın Söndürücülerin Kullanımı

.Krize Müdahale ve Afet Yönetimi

.Kırmızı Kod

.Beyaz Kod

.Mavi Kod

EKİP PERSONELİNİN BİLİNÇLİ OLMASINI SAĞLAMAK

EKİM

2021

60DK

 

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

GÖZLEMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekipleri

 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

 

TÜM PERSONELİN DOĞRU İLAÇ KULLANIMILARINI SAĞLAMAK

EKİM

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

GÖZLEMLER

Tüm Sağlık Personeli

 

TEMİZLİK VE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ

Genel Alanların Temizlik Kuralları

Belirlenen Risk Düzeyine Göre Temizlik Kuralları

Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri

Temizlik Maddeleri ile Maruziyet Durumunda Yapılması Gerekenler

Kan Dökülmesi Durumunda Temizlik Kuralları

TEMİZLİK PERSONELİNİN BELİRLİ DÖNEMLERDE BİLİNÇLERİNİ ARTTIRKMAK

EKİM

2020

60DK

 

Aynur YILMAZ

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

 

 

 

ONLİNE EĞİTİM

EĞİTİM SALONU

Power Point

SORU/CEVAP

Temizlik Personelleri

 

E-NABIZ

DİŞ HEKİMLERİNİN BİLGİLERİNİ TAZELEMEK

KASIM

2021

60DK

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

GÖZLEMLER

Tüm Diş Hekimleri

 

HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

.Güvenli Cerrahi Uygulamaları

.İlaç Güvenliği

.Sözel İstem Uygulaması

.Hasta Transferi

.Hasta Düşmeleri

.Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı

.Mavi Kod

.Pembe Kod

. Hasta Mahremiyeti

TÜM PESONELİN KONU İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

KASIM

2021

60DK

 

EĞİTİM BİRİMİ

ONLİNE EĞİTİM

WEB ORTAMI

SUNUM

SORU/CEVAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN/EĞİTİM BİRİM SORUMLUSU

KONTROL /KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ONAY/BAŞHEKİM

Nilgün KAVAKLI

Hakkı RAKICI

Uğur YILDIRIM