Güvenlik Birimi
01 Nisan 2022

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Birimi

Bölüm Tanıtımı

26.04.2004 tarih ve 25504 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’’ uyarınca Merkezimiz içerisinde güvenliği sağlayarak herhangi bir şüphe veya suç tespit edildiğinde duruma müdahale eder. Suçun devamını önler. Şüphelileri tespit ve yakalama ile olay yeri suç ve delillerini muhafaza eder. Suçluyu yetkili kolluk gücüne teslim eder. Olayları tutanak ile kayıt altına alarak idareye bildirmekle görevlidir.

Görevler

 1. 14.05.2012 tarih ve 2012/23 Sayılı ‘’Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Genelge’’ uyarınca Çalışanlarımıza yönelik şiddet girişiminde bulunulmasının önler. Bu kapsamda önleyici tedbirler alınır.

 2. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (a) bendi kapsamında, merkezimize ziyaretçi, personel ve araç giriş çıkışları kontrol edilir.

 3. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (h) bendi kapsamında, Kayıp ve buluntu eşyalar kayıt altına alınır.

 4. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (a) bendi kapsamında, Personelin görev ifasını engelleyen şahısları uzaklaştırır. İşleyişin sürekliliği sağlanır.

 5. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (g) bendi kapsamında, merkez  içerisinde yaşanan kamu güvenliğini engelleyici olaylar tutanak altına alınır.

 6. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (a) bendi kapsamında, Kamera görüntülerini izler, merkez bina  çevresinde devriye halinde olarak koruma, denetim ve gerekli tespitler yapılır.

 7. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (a) bendi kapsamında, Merkezimizde ki malzeme ve demirbaşın korunması sağlanır.

 8. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (e) bendi kapsamında, Merkez içerisinde verilen acil durum kodlarında ( BEYAZ KOD - MAVİ KOD - KIRMIZI KOD - PEMBE KOD ) aktif görev alınır. Verilen kod sonrası sürecin takip ve işleyişi sağlanır.

 9. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (a) bendi kapsamında, Merkez girişte yönetim tarafından verilmiş olan ilgili talimatlar uyarınca işlem yapılır.

 10. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (a) bendi kapsamında, Suç işlenmesini engelleyici tedbirleri hukuka uygun usuller dahilinde alınır.

 11. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (g) bendi kapsamında, Genel kolluk kuvveti olay yerine intikal edene kadar delillerin korunması sağlanır. Olay yeri muhafaza altına alınır.

 12. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (a) bendi kapsamında, Merkezimize  gelen şahısların amaçlarına göre kontrolleri yapılarak giriş - çıkışları sağlanır.

 13. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (d) bendi kapsamında, Merkez görev alanı dahilinde haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri arama ve yakalanması sağlanır.

 14. 5188 Sayılı Kanun 7. Madde (e) bendi kapsamında, Yangın, Deprem, Sel gibi afet durumlarında Merkez içi tahliyesi ve kontrolü sağlanır.

 15. 4207 Sayılı Kanun kapsamında, Merkez çevresinde tütün ve tütün mamülleri tüketenleri uyararak engellenir. Uyarılara uymayan şahısları tutanak altına alıp ilgili birimlere ihbarı yapılır.

 16. Poliklinik önünde hasta indirme, bindirme işlemlerinin düzeni sağlanır.

 17. Yönetim tarafından verilen ilave talimatlar doğrultusunda görevlerini yerine getirir.