İletişim ve Tanıtım Birimi
23 Ocak 2023

Basın ve İletişim Danışmanlığı Birimi; Basın, web sayfası ve sosyal medya işlerinin yürütülmesi amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

Görevli Personel:

Adı: Yaşar PAPAKER

Ünvanı : Bilgi İşlem

 

AMİR(LER):
Başhekim

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

1 – ADSM  Başhekiminin Basın ile olan iletişimini sağlayarak gündeme uygun sağlıkla ilgili basın bültenleri hazırlamak veya ilgili birimde hazırlanmasını sağlamak.
2 - Merkez tarafından sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda, gün veya haftanın önemini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla ilgili birimlerden gelen basın bültenlerini düzenlemek, Yönetime sunmak, uygun görülenlerin duyurusunu ilimiz medya kuruluşlarına fax ve e-mail yoluyla yapmak.
3 - Kongre, Konferans, Sempozyum, Çalıştay vb. merkezimiz faaliyetlerinin basın bülteni hazırlanarak Başhekimliğe sunulur uygun görüş verildikten sonra ilimiz medya kuruluşlarına fax ve e-mail yoluyla duyurusunu yapmak