Vezne
01 Nisan 2022

Adı: Cahit AKTAŞ

Ünvanı :  

İletişim:


Bölüm Tanıtımı

Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlisi ve yetkili memurdur. 

Görevler

  1. Ücretli hasta tahsilatı yapılır.
  2. Kasada bulunan nakit ve kredi kart tahsilatının zaman ve limit aşımı olmadan bankaya tutanakla mail ile bilgilendirip makbuz oluşturulur.
  3. Kasadaki mevcut nakit ve kredi kart tahsilatının zaman ve limit aşımı olmadan muhasebe işlem fişi oluşturmak ve dosyalayıp genel sekreterlik muhasebe birimine teslim edilir.

muhasebe yetkilisi mutemet alındı makbuzlarının acil ve vezne de kullanımını takip edip biten makbuzları mal müdürlüğüne birim ücretini yatırarak temin edilir.