Muayene Olmak için

NASIL MUAYENE OLURUM?

1.      Hastanemize müracaatlar randevulu olarak yapılmalıdır.
2.     Tüm hastalarımızın kurumumuza başvurularında nüfus cüzdanları ile  gelmeleri gerekmektedir. (15 yaş üstü hastalarımızın kimliklerinde resim bulunmak zorundadır.)

3.      Randevulu hastalarımız, randevu saatinden en geç yarım saat önce hastanemize gelmelidir.

4.      Hasta kabulden hastaya muayene barkodu verilir.

5.      Barkot ile birlikte hastaya randevu aldığı hekiminin bulunduğu kata yönlendirilir.

6.    Hasta muayene olacağı hekimin muayene odası girişinde bulunan ekrandan çağrıldığında ,muayene için polikliniğe alınır.

7.  Röntgen tetkiği istenmesi durumunda, röntgene gidilir. Röntgen önünde bulunan ekranda isminin çıkmasından sonra röntgeni çekilir. Çekim sonrasında hasta polikliniğe gider. Röntgen filmi hekimin bilgisayar ekranına otomatik olarak düşeceğinden hastalarımızın beklemesine gerek yoktur

8.      Akut ağrılı adli vakalar nöbetçi hekime yönlendirilir.

9.    Varoluş sebebi sağlığın korunup geliştirilmesi olan yaşam hakkının kutsallığını savunan, zaman ve mesai kavramı gözetmeksizin hizmet veren sağlık çalışanlarının emeğine saygı gösterilmeli, onlara karşı anlayışlı ve saygılı olunmalıdır.Personelimize yapılan şiddete göz yumulmayacaktır. Personelimize herhangi bir tehdit, sözlü taciz ve saldırı durumunda Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 tarihli 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması  Konulu Genelgesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından  yasal işlem yapılacaktır.