HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hasta Hakları Birimi

HASTA HAKLARI
Hasta Hakları insan haklarının sağlık hizmetindeki yansıması olup, hastalarımızın yalnızca insan olmaları sebebi ile hak ettikleri, uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan haklarıdır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalardan olan hasta hakları uygulamaları 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği'nin uygulanmasını sağlamak üzere 2003 yılında Hasta Hakları Uygulama Yönergesi çıkartılarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve kuruluşlarında hasta hakları uygulaması yaygınlaştırılmıştır.


RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 


HASTA HAKLARI SORUMLU YÖNETİCİ  : Başhekim Dt.Uğur YILDIRIM


 
BİRİM SORUMLUSU :Suzan YILDIRIM

Hasta Hakları Birimi:  Giriş Kat
Tel :0 (464) 2148821

HASTA HAKLARI BİRİMİNİN  AMACI

Amacımız; merkezimiz de  yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasıdır.
 
HASTA HAKLARI BİRİMİNİN GÖREVLERİ
*Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmak.
*Hasta ve yakınlarından gelen şikayet ve önerileri, teşekkürleri değerlendirmek.
*Şikayetleri mümkün olduğunca yerinde çözmek.
*Çözülemeyen sorunlarda başvuru formunu doldurmak ve gerekli prosedürü işleterek Hasta Hakları Kuruluna sunmak.
*Hasta Hakları Kurulunda görüşülen dosyaları alınan kararlar çerçevesinde ilgililere bildirerek gerekli işlemlerin takibini yapmak.
*Hasta Hakları Uygulamaları ile ilgili Hasta/Hasta yakınları, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarına yardım etmek.
*Ayrıca Dilek-Öneri kutularından çıkan formların takibini yapmak ve hasta memnuniyet anketlerinin Hasta Memnuniyet Prosedürü doğrultusunda uygulamaktır.

 ŞİKAYET BİLDİRİM YOLLARI
Merkezimizle ilgili her türlü öneri, şikayet, soru ve memnuniyetlerinizi;
•    Öneri-şikayet kutuları
•    www.hastahaklari.saglik.gov.tr
•    https://rizeadsm.saglik.gov.tr/TR,336143/hasta-gorus-ve-oneri.html
•    Sabim>Alo 184,
•    Cimer
Kanalları ile bize ulaştırabilirsiniz.

HASTA HAKLARI BİRİMİNİN İŞLEYİŞİ
A-Hastanın görüş ve şikayeti aynı gün alınır ve şikayet formu doldurulur.
B-Çok acil bir durum varsa çözülmesi yolunda hastane idaresi aynı gün bilgilendirilir.
C-Başvuru yerinde çözüme kavuşturulabilecek seviyede ise ilgili idari ve tıbbi bölümlerle koordinasyon sağlanarak sonuçlandırılır.
D-Başvuru formu Sağlık Bakanlığı Web sayfasına aktarılır.
E-Şikayete maruz kalan hastane çalışanından birkaç  gün içinde bilgi istenir. Hastane çalışanı bu bilgiyi en geç 5 gün içinde vermek zorundadır.
D-Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da 5 gün içinde bilgi alınır.
E- Hastane hasta hakları birimi ve başhekimlik tarafından durum çözümlenir. Eğer çözümlenemeyecek bir durum ise il hasta hakları kuruluna sevki sağlanır.
F-Kurulun belirleyeceği gün ve saatte olmak üzere kurul üyeleri toplanarak dosyaları değerlendirir, gizli oylama yapar ve oy çokluğu ile karar alır. En geç 30 gün içerisinde dosya hakkında karar verir.
G-Sonuçtan hastane idaresine, başvuru sahibine, hakkında başvuru yapılan çalışan bilgi verilir.
H-Karar Hasta Hakları Birimi'ne bildirilir. Hasta Hakları Birimi, raporları arşivler.